Lazer Tedavileri

Lazerle neler yapılır, diş beyazlatılabilir mi, lazerle diş tedavi edilebilir mi, fiyatları nasıldır?

Lazerler tıpta ve diş hekimliğinde güncel alternatif tedavi yöntemlerinden birisidir. Lazer cihazları sert ve yumuşak doku lazerleri olarak farklı alanlarda kullanılmaktadır. Sert doku lazerleriyle diş ve kemik üzerinde çalışılabilir. Bu tip lazer cihazlarıyla dişlerdeki çürükleri temizlemek ve kompozit dolguların dişlere daha kuvvetli tutunabilmesi için pürüzlendirme yapılır. Lazerle çürük temizlenmesinin hasta açısından en büyük avantajı döner aletlerle oluşan vibrasyon ve buna bağlı rahatsızlık hissinin oluşmamasıdır. Lazer cihazları uygulandığı dokuyu buharlaştırarak iş gördüğü için çürük temizlenirken hastada rahatsızlık ve ağrı hissi oluşturmaz. Çoğu zaman anestezi ihtiyacı duyulmaz. Lazerle kron köprü çalışmaları için diş kesimi de yapılabilmekte, özellikle dentin hassasiyeti olan hastalarda rahat bir çalışma sağlanabilmektedir. Sert doku lazer cihazları Periodontoloji,İmplantoloji ve Çene Cerrahisi alanlarında kemiğe yönelik uygulamalarda da kullanılmaktadır. Konvansiyonel aletlerle çalışma sonrası oluşabilen şiş ve ağrı, lazerlerin buharlaştırma özelliği dolayısıyla lazer uygulamaları sonrası gözlenmemektedir. Yumuşak doku lazerleri agız içi yumuşak dokularda gerçekleştirilen operasyonlarda kullanım alanı bulur.

Dişetlerinin şekillendirilmesi, yeniden konumlanması, koyu renklenmelerin giderilmesinde, fazla dokuların-oluşumların çıkartılmasında kullanılır. Çoğu zaman sprey tarzında kullanılan lokal anestezi bu işlemlerin ağrısız gerçekleşmesi için yeterli olmaktadır. İşlem sonrasında dikiş gerekmediği, kanama kontrolünün iyi olduğu, ağrı ve şiş şikayetlerinin minimum olduğu gözlenmektedir.

Lazerin bir başka kullanım alanı da dişlerde oluşan hassasiyetlerin giderilmesidir değişik nedenlerle soğuğa, sıcağa, ekşiye karşı aşırı hassasiyet kazanmış dişlerin tedavisinde bu yöntem iyi sonuç vermektedir. Dişlerin boyun kısımlarında oluşan çekilmeler ve altından çıkan kök yüzeyindeki kanalcıkların açılmasından dolayı gelişen bu sorunu gidermekte uygun lazerlerle bu kanalcıkların yüzeylerinin tıkanması sağlanarak sonuca gidilmektedir. Diğer yöntemlerin yanı sıra bu yöntemle de olumlu neticeler alınmaktadır. Cerrahi işlemler sonrasında düşük seviye lazer uygulaması ağrı, şiş ve kanama kontrolünde, aftların ve virütik lezyonların iyileşmesinde, eklem problemlerinde başarıyla kullnılmaktadır.

Sayılan tüm bu özellikleri nedeniyle hastaların tercihi lazer uygulamaları yönünde oluşmaktadır. Diş beyazlatma Lazerin bir başka kullanım alanını oluşturur. Kullanılan cihaza özgü bir beyazlatma ajanı diş yüzeyine sürülerek lazer ışınlarıyla aktive edilir ve ilacın dişin içerisine nüfuz etmesi sağlanarak etkili bir beyazlatma elde edilebilir. Klinik ortamında yaklaşık yarım saatlik bir işlem sonrası oluşan açılmanın oturması birkaç gün alabilir, vakaya göre sonrasında ev tipi beyazlatma işlemleriyle kalıcılığı ve etkisi güçlendirilebilir. Lazer uygulamalarında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta korunmadır. Tüm lazer çalışmaları sırasında kullanılan cihazın dalga boyuna özgü koruyucu özel gözlüklerin hasta, hekim, yardımcı personel ve ortamda bulunanlar tarafından takılması zorunludur. Ofis tipi beyazlatıcı işlemler arasında giderek daha fazla yer bulmaya başlayan, hekimler ve hastalar tarafından aranana bir yöntem haline gelmektedir. Lazerle yapılan beyazlatma işlemlerinde fiyatı kullanılan malzeme, uygulama süresi ve seansı ile açılması istenen dişlerin renklenme nedeni, derinliği, koyuluğu gibi faktörler belirlemektedir.K esin bir rakam telaffuz etmek güç olsa da ev tipi beyazlatma ve ofis tipi beyazlatma sistemlerine oranla biraz daha fiyatlı olduğu söylenebilir

Lazer teknolojisinin günümüz diş hekimliğinin hizmetine girmesi ile, bir çok tedavinin çok daha kısa sürede, ağrısız, kanamasız ve steril şartlarda sonuçlandırılması ve iyileşmenin çabuklaştırılması mümkün olmaktadır.

Lazerle çalışmanın getirdigi avantajlar şunlardır:

Özellikle estetik diş hekimliğinin sıklıkla karşılaştığı sorunlardan biri olan dişeti boyunun istenilen seviye ve kalınlıkta ayarlanmasında, diş etlerindeki morumsu siyahımsı renklenmelerin giderilmesinde, çoğu kez sadece jel veya spray şeklinde uygulanan yüzeyel anestezilerle işlem tamamlanmaktadırEski yöntemlere göre de lazerle yapılan bu çalışmalarda hasta tarafından daha az hissedilmekte, kanamasız olmakta, dikiş kullanılmamakta ve iyileşme daha çabuk olmakta ve koruyucu patlara ihtiyaç duyulmamaktadır.

Dil altı veya dudak damak arasında frenilum diye adlandırılan, perde şeklindeki bağcıkların aşırı bağlantılarının ortadan kaldırılmasında lazer uygulaması, yüzeysel bir spray anestezi ile gerçekleştirilmekte gene dikişsiz biten bu işlem eski yöntemlere göre çok daha kısa sürede iyileşme göstermektedir.

laz-120-40353

 

lazer-dis

 

lazerle_dis_tedavisi

 

lazer-tedavi